Hoppa till sidans innehåll

Föreningsintyg


Polisen påminner: Skicka originallicensen

Originallicensen – märkt med ditt (sökandes) personnummer – behöver skickas in till oss i dessa fall:

  • när du köper vapen från en privatperson
  • när du ansöker om förnyelse av tillstånd
  • Utebliven originallicens hindrar polisen från vidare handläggning av ansökan. Detta följer av 2 kap. 6 § vapenförordningen (1996:70).

Läs vidare: https://polisen.se/tjanster-tillstand/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/ 

Föreningen kan utfärda föreningsintyg inför vapenlicensansökan till dig som är aktiv skytt och aktiv medlem hos Linköpings Skytteförening, samt har Linköpings Skytteförening som moderklubb.

Så här går vi tillväga. Kontrollera noggrannt att du utfört alla steg innan du kontaktar pistolsektionen.

Aktivitet Källa Ansvar
1. Blankett för föreningsintyg

Föreningsintyg, blankett

Skytten
Använd alltid vår egen version av intyget där vissa uppgifter finns förifyllda. Se till att fylla i allting som ska fyllas i. Fråga om du inte känner till när du blev medlem.
2. Guld- och tillämpningsserier Pärmen i skjuthallen (A-hallen) eller resultat på tävling Skytten
Lägg till information om vilka datum som guldfodringar samt tillämpningar finns dokumenterade. För guldmärkes skyttar finns det flera alternativ till precisionsserier och tillämpningsserier. Se SHB  5.1.2.2
3. Aktivitetslogg - Skjutdagbok Kopia från "Registrera skott", egna anteckningar, tävlingsresultat eller annat Skytten
Lägg till information om hur mycket, när och var du använt de vapen som du redan äger. Om det är det första vapnet du söker för är det loggen (registrerade skott) för lånevapen som gäller.
4. Föreningsaktiviteter Föreningsaktiviterer du deltagit inom Skytten
Fyll i dokumentet föreningsaktiviteter med de av föreningen anordnade aktiviteter och datum för ditt deltagande.
(OBS! Årsmöte eller städning i skjuthall efter skjutpass är inte giltiga aktiviteter)
5. Överlämning till pistolstyrelsen Sammanställd information, alla dokument enligt ovan, inklusive foto av pistolskyttekort samt bifoga ett foto på sökande skytt. Skytten
Skicka alla dokument till This is a mailto link.
6. Beredande för godkännande Inkommet material

Pistolstyrelsen

Pistolstyrelsemöte 1 ggr/mån med uppehåll för sommarsemester.

Förnärvarande som regel var 1:a onsdag var månad.

7. Återkoppling till skytt Styrelsemöte Pistolstyrelsen
Har ansökan gått vidare till föreningsstyrelsen eller saknas det någon information? Återkoppling sker till samma e-postadress som ansökan kom ifrån.
8. Beslut om godkännande Inkommet material Föreningsstyrelsen
Styrelsemöte 1 ggr/mån med uppehåll för sommarsemester.
9. Godkänt föreningsintyg skickas till polisen Inkommet material Föreningsstyrelsen
Intyget skickas som komplement till polisen elektroniskt, normalt sett inom en vecka från beslut på föreningsstyrelsemöte.

Observera att föreningen bara hanterar föreningsintyget. Ansökan om vapenlicens är skyttens ansvar att lämna in till polisen, föreningen hanterar inte denna.

Observera att följande bilagor är obligatoriska för att pistolstyrelsen ska godkänna ett föreningsintyg, enligt ovan: 

  • Redogörelse för moderklubb och på vilket sätt du varit aktiv medlem i föreningen och deltagit i föreningens aktiviteter under senaste sex månaderna. Använd följande mall: föreningsaktiviteter.
  • Aktivitetslogg (skjutjournal) som visar att du varit aktiv med dina vapen enligt de krav som ställs av polisen. Använd gärna följande mall: aktivitetslogg.
  • Fotografi på sökande skytt
  • Foto av ditt pistolskyttekort (saknas kort meddela pistolsektionens styrelse)

Observera att det generellt ställs krav från myndigheterna på att du regelbundet använder alla dina befintliga vapen på träning och/eller tävling, kraven sträcker sig upp till 2 år bakåt i tiden, så se kontinuerligt till att använda alla vapen och dokumentera det så att allting är i ordning när det är dags för föreningsintygansökan. Följande krav ställs bland annat.

  • Vid förnyelse av licens ska vapnet i fråga ha använts minst 4 gånger per år senaste två åren.
  • Vid ytterligare licens ska samtliga tidigare vapen ha använts minst 2 gånger det senaste halvåret.

Som användande räknas här tävling eller träning i föreningens regi där minst 15 skott avlossats.

Om det är något som är oklart kring hur formuläret ska fyllas i är det bara att höra av dig till Pistolsektionens styrelse. 

Notera att första vapnet skall vara i kaliber .22 och kan sökas efter sex månaders aktivt medlaskap och grovt vapen kan endast sökas efter ett års medlemskap.

Notera att du kan räkna med minst 4 veckors handläggning.

 

Instruktion för ifyllnad av föreningsintyget.

Information om skytteförening och aktivt deltagande:

Föreningens organisationsnummer är:
802419-5375.
(Om du är osäker på vilket datum du blev medlem så lämna det tomt så fyller vi i det.)

Aktivt deltagande:
För att räknas som aktiv så ska man träna och/eller tävla regelbundet. Åtminstone ett par tre gånger per månad. Det krävs också att man på något sätt hjälper föreningen i dess verksamhet.
Kom ihåg att det är de 6 senaste månaderna som avses.

Aktivt medlemskap enligt §:
§5 kryssas i för den som inte tidigare har enhandsvapen för målskjutning

§6 kryssas i för den som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning.

Aktivt medlemskap kan visas genom loggbok (med undantag enligt särskilt skäl, bilaga)

Information om auktoriserat förbund:

Här kryssar man i det förbund som ansökan avser.
Skytteföreningen är ansluten till auktoriserat förbund skall kryssas

Endast ett förbund ska anges i nästa avdelning.
(Vi är anslutna till Pistolskytteförbundet och Svenska skyttesportförbundet)

Föreningsintyget gäller:

Kryssa i vilken typ av vapen ansökan gäller.
En blankett per sökt vapen och därmed sökt föreningsintyg.

Kaliber, de vanligaste kalibrarna ska anges som följer:

.22 (5,6*15R)

9mm (9*19)

.38 special

.357 Magnum

Fabrikat, modell och piplängd (i cm) ska fyllas i.

Vapnet överesstämmer:
Kryssa i att vapnet överensstämmer med tekniska bestämmelser enligt skjutreglemente.

Föreningen bedriver:
Kryssa i rutan för skytteverksamhet i denna vapengrupp/skytteform.

Vapengrupp:
Här ska vapengrupp och gren anges.
Exempel 1: Vapengrupp C/Precision
Exempel 2: PPC/P1500

Behov av skjutvapen kan visas genom:

Sätt kryss i den rutan som styrker din skjutaktivitet, och vilket du bifogat underlag för.
Exemepl: Loggbok över skytteaktivitet

Behov av enhandsvapen:
(Gäller ej vid första ansökan av föreningsintyg, eftersom skytt inte har något vapen ännu)

Intyget avser:
Kryssa endast i ett av rutorna, ytterliggare eller förnyelse.

Kryssa i den ruta utifrån din skytteaktivitet/behovet som du hänvisar till i ansökan.

Ange hur många vapen du har för tillfället. Har sökanden inga tidigare vapen för målskytte, och söker för sitt första vapen skriv (0)

Skjutskicklighet-för enhandsvapen:

Kryssa i rutan sökande har uppfyllt nedanstående fodringar för skjutskicklighet samt datum för godkänt skjutprov.
Exempel: För hänvisning till pärmen A-hallen gäller sista datumet för antinget tillämpningsserie eller precisionsserie för guldmärke.
Exempel: PPC resultat enligt SHB

Kryssa i rutan för Guldmärke-Svenska pistolskytteförbundet

På styrelsens vägnar intygas att uppgifterna är riktiga och att sökanden är lämplig:

Lämna denna sektion orörd
(fylls i utav föreningsstyrelsen)

Uppdaterad: 2022-02-10

Uppdaterad: 14 MAJ 2018 18:27 Skribent: Anders Carlsson

Postadress:
Linköpings SKF
Värö Solgläntan
58422 Linköping

Kontakt:
Tel: 013148088
E-post: info@linkopingsskf.s...

Se all info

SisuNorMedium300_RGB