Anmälan årsmöte 2024

Nu är det dags för årsmöte igen. Alla medlemmar har separat via e-post i början på januari månad 2023 få sig tillsänt en faktura på medlemsavgift och träningsavgift för 2024. Fakturan måste vara betalad för att du ska vara röstberättigad på årsmöte. Tid: 2024-02-27, klockan 19.00Plats: Trädgårdstorp Med önskan om ett Gott Nytt SkytteårLene AlunOrdförande, … Läs mer

Kallelse till årsmöte den 15e februari 2023

Vi vill bjuda in alla våra medlemmar till årsmötet onsdagen den 15 februari. Innan årsmötet har varje sektion ett sektionsmöte. Årsmöte 2023 Plats: TrädgårdstorpDatum: 2023-02-15Tid Sektionsmöten: 18:00 SektionsmötenTid Årsmöte: 19:00 FöreningsårsmöteAnmälan senast: 2023-02-08 Motioner senast: 2023-01-25 Kallelsen kommer i vanlig ordning även att anslås på våra anslagstavlor i Trädgårdstorp ochårsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast … Läs mer

Årsmöte tisdagen den 15 mars

Då styrelsen önskar ett fysiskt årsmöte har vi beslutat att flytta fram och hålla ett fysiskt årsmöte tisdagen den 15 mars 2022 kl. 19.00 på Trädgårdstorp.

Årsmötet 2013

Årsmötet för 2013 var välbesökt 70 anmälda deltagare från alla sektioner skapade god stämning. Ny styrelse valdes och den nye ordföranden Sven Johannson tackade Staffan Lindström för mångårigt engagemang som föreningens ordförande. Medlemmar i de tre sektioner som lagt ner ett stort arbete för vår ungdomsverksamhet diplomerades och erhöll träningskort för 2013. Årets Nybörjare Jonas … Läs mer