Sportiscamp

Under första veckan i Augusti 2013 stod Lskf värd för ungdomar från hela Linköpings kommun. Ungdomarna anlände två gånger per dag med bussar och man provade på skytte med båge, luftgevär och luft pistol. LSKF:s skyttarna stod för instruktion och vägledning och många  möjliga blivande skyttar kunde ses bland deltagarna. Våra välmeriterade skyttar var närvarande och bidrog till att sporra till nya framsteg in skyttesporten bland Linköpings ungdomar.