Dom i Svea Hovrätt ang. gevärsbana i Trädgårdstorp

Föreningen och Linköpings Kommun har i dag erhållit domen från Svea Hovrätt /Mark- och miljööverdomstolen. Domen medger inte något prövningstillstånd till de överklagande och därmed står domen från Växjö Tingsrätt/Mark och miljödomstolen fast. Beslutet kan inte överklagas och är därmed slutgiltigt. Vi kan nu påbörja planeringen för den nya gevärsbanan för kaliber 22 LR skytte.