Halvvägs i hallbygget

Efter månader av förberedelser med markarbeten, pålning, kabeldragning rörläggning m.m. så kom stommen på plats för någon månad sedan. Nu är tak och väggar på plats och efter det att betongarbetena inomhus nu är klara så har byggnationen av inredningen har tagit fart.

Nu går det fort och man ser dagligen hur projektet utvecklas.  Föreningens representanter i projektet Staffan och Thomas har täta kontakter med uppdragsgivaren Linköpings kommuns projekt och arbetsledning 

Pistolsektionen har en arbetsgrupp som med engagerade deltagare har tagit fram ett förslag till vridstället för 72 skjutplatser. 60 st. på 25 metersvallen och 12 st. på 50 metersvallen. Mycket arbete kvarstår med bl.a.  beslut om och genomförande av upphandlingen. Därefter skall alla komponenter monteras samt styr och reglerutrustning konstrueras samt allt byggas och trimmas in.

Bifogade bilder visar den blivande entrén, 25m skjutplatserna, skjutledarbåset med förråd och panelerna på utsidan av hallen som börjar komma på plats