Nya skjuthallen färdigbyggd

Vi har fått informationen att Linköpings Kommun efter genomförd besiktning har godkänt entreprenaden som totalentreprenören Wilzéns har genomfört.Vi har därför nu fått beskedet av Linköpings kommuns projektledning att det därmed är klart för oss att flytta in.  En del mindre restarbeten kvarstår som entreprenören kommer att genomföra under de kommande veckorna. Begränsat provskytte har beviljats av polismyndigheten för att mäta ljudnivåerna i och runt hallen och genomförts med godkänt resultat av föreningens skyttar. .

Polismyndigheten kommer även inom kort att genomföra sin inspektion av säkerheten i hallen innan något tränings- och tävlingskytte kan påbörjas.

Pistolsektionen inom LSKF kan nu starta upp det omfattande arbete och de stora investeringar som vi måste göra avseende en mängd olika installationer och funktioner. En invigning av hallen är planeras till slutet av september månad.