Arbetshelg 29/30 augusti 2020

Det var glädjande att se alla som denna gång hade haft möjlighet att delta trots det besvärliga vädret, som innehöll regn under hela lördagen.  Förutom den egna arbetskraften och sitt goda humör så bidrogs det med verktyg, fordon och maskiner av allehanda slag. Rune kom med en 4-hjuling med lastskopa som underrättade arbetet längs motionsspåret för arbetsledaren Staffan.

Vi var uppdelade i fem arbetsgrupper som alla hade sin arbetsledare. Arbetet flöt på bra och vi fick allt gjort som var planerat. Arbetsgruppen med staketet under Connys ledning stötte på besvärliga hinder med hård mark. Städningen av våra förrådscontainrar och på den blivande gevärsbanan medförde många turer till återvinningscentralen med medlemmarnas släpkärror under ledning av transportledaren Jörgen

En mängd bråte körs bort från den blivande gevärsbanan ( B-Hallen). Som tur var behövde vi inte använda föreningen släpkärra.
Foto av transportledaren Jörgen

I C-hallen flyttades alla 60 skjutborden vilket medförde ett arbete, under Mikaels ledning, med att skruva ur och i 3000 skruvar och med precision montera alla borden. I A-hallen städades kruthallen och vapenverkstaden och Lenes lag såg även till att onödig materiel lastades kördes bort av transportgruppen.

Mona såg till att vi fick förtäring i samlingssalen då ny energi behövdes.

Vi hade tänkt oss att bygga ett tak över våra vita containrar. Det får skjutas på framtiden då kostnaden att hyra in arbetskraft för arbetet är för hög då vi har många andra nödvändiga investeringar i C-hallen. Önskemålet kvarstår dock till något nytt tillfälle om vi kan få ihop en arbetsgrupp som kan planera och genomföra ett sådant takbygge.

Containers rensas och staket byggs
Containers rensas och staket byggs.
Foto av transportledaren Jörgen.

Ett stort tack till er alla som gjorde en mycket fin insats för vår förening, arbetet som var avsett för två dagar klarade vi av på en dag.

Thomas Persson

Ordförande