Höstens städdag 2021

Hej skyttevänner!

Styrelsen har efter diverse planering beslutat att förlägga höstens städdag till lördagen den 18 september 2021 kl. 10:00.

Titta i din mail för mera information och anmälan.

Välkomna!