Årsmöte tisdagen den 15 mars

Det gångna året 2021 har liksom 2020 varit ett turbulent år. Under första halvåret av 2021 var stora delar av verksamheten kraftigt begränsad. Det återstår att se hur mycket pandemin kommer att påverka vår verksamhet 2022. Vi hoppas att vi går mot en ljusare framtid.

Årsmöte

Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas innan utgången av februari månad, men då styrelsen önskar ett fysiskt årsmöte har vi beslutat att flytta fram och hålla ett fysiskt årsmöte tisdagen den 15 mars 2022 kl. 19.00 på Trädgårdstorp. 

Kallelsen kommer i vanlig ordning även att anslås på våra anslagstavlor i Trädgårdstorp och årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 2022-03-08 i en pärm i receptionen märkt Årsmöteshandlingar. Det går även att ta del av handlingarna digitalt via länken som skickats ut till samtliga medlemmar.

Medlemsavgift

Alla medlemmar har separat via e-post i början på januari månad 2022 få sig tillsänt en faktura på medlemsavgiften för 2022. Notera att medlemsavgiften ska vara betald senast den 31 januari 2022.