Kallelse till årsmöte den 15e februari 2023

Vi vill bjuda in alla våra medlemmar till årsmötet onsdagen den 15 februari. Innan årsmötet har varje sektion ett sektionsmöte.

Årsmöte 2023

Plats: Trädgårdstorp
Datum: 2023-02-15
Tid Sektionsmöten: 18:00 Sektionsmöten
Tid Årsmöte: 19:00 Föreningsårsmöte
Anmälan senast: 2023-02-08

Motioner senast: 2023-01-25

Kallelsen kommer i vanlig ordning även att anslås på våra anslagstavlor i Trädgårdstorp och
årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 2023-02-08 i en pärm märkt årsmöteshandlingar i receptionen samt skickas i via e-post till alla medlemmar.

Anmälan stängd.