Historia

Linköpings kommun satsar aktivt på idrotten i vår kommun.  När det ändrades i detaljplanerna 2000 då fler bostäder behövs så fick den gamla skytteanläggningen i Djurgården maka på sig. Under den gångna veckan(V47- 2021) har den gamla anläggningen rivits och marken i stora drag återställts. Detta råkar sammanfalla med slutbesiktningen av den nya stora kallhallen (C-hallen) i Trädgårdstorp, som är en ersättning för utomhus skjutbanan. Man har tagit hänsyn till omgivningen och miljön genom att vid skytte med vissa krutvapen bygga in verksamheten för att på så sätt på ett miljövänligt sätt skärma av buller samt återvinna bly och andra rester av verksamheten. Hallen är anpassad till såväl bågskytte som korthållsgevär och pistol. Självklar även med anpassning för funktionsnedsatta deltagare. Utmärkt belysning och ventilation med filter för både inkommande och utgående luft.

 Kvar att bygga i Trädgårdstorp är en korthållsbana utomhus för gevär. Miljöansökan har prövats i alla instanser och beslut fattats att ur miljösynpunkt kan den byggas. Samtal om utformningen pågår mellan Linköpings Skytteförening och Linköpings Kommun.

I anläggning i Trädgårdstorp samlas skytteverksamhet av många olika slag såsom luftvapen skytte med pistol och gevär, bågskytte och pistolskytte dels i en varmhall samt i den nya kallhallen. Runt anläggning finns ett motionsspår lämpligt för springskyttetävlingar och en fältskyttebana för bågskyttarna samt ett stort fält för övrigt bågskytte utomhus.

Lite historik om civilt skytte i Linköping sammanställt av Staffan Lindström.

Innan G:a Skc byggdes så höll skyttarna till i Rydskogen. När staden expanderade så behövdes det att hitta en ny plats. Skyttarna var tidigt organiserade i en skyttering, bestående av ett antal klubbar, denna skyttering bildades 1947-12-09. I början var det mycket gevärskytte men när pistol med kal. 22LR blev populär ökade pistolskyttet.

Frågan om ny plats för skyttet togs av kommunen 1965-09-28, kommunen arbetade med förslaget och beslöt att gå vidare med det och med en uppskattad kostnad om 750 tusen kronor, fördelade på 255 tusen för gevärsbanan, 270 tusen för korthåll (50m) och pistolbanan (25m) samt 225 tusen för paviljongen. För att hålla ner kostnaderna så skulle man använda yrkesskolan samt beredskapsarbeten och även skyttarna.

Förhandling med kronan (Försvarsmakten) blev till resultat att den plats som G:a Skc nu haft i 55 år, ansågs vara framtidssäker.

Men först måste man få till ett arrendeavtal med kronan, och det första arrendeavtalet slöts 1966, och en uppdatering av arrendeavtalet slöts 1992-02-04 efter det att regementena i Linköping omdanats.

Innan byggnationen startades så hade det kommit in budgetändringar på vad det skulle kosta, nu är kostnaderna beräknade till 1330 tusen kronor, med olika bidrag från skytteorganisationer och eget arbete. Underhållet av mark skulle kronan stå för, och för övrigt underhåll skulle kommunen stå för. Skytteföreningarna avser att bilda ett gemensamt organ (skjutbanestyrelsen) för att ha kontakten mellan skyttar och kommun/kronan. Denna skjutbanestyrelse är troligen starten på Förvaltningsrådet.

När byggnationen var klar (1968) består Förvaltningsrådet av flera olika klubbar, som har ändrats genom tiderna.

  • LPK – Linköpings Pistolklubb
  • LSSK – Linköpings Sport Skytte Klubb
  • LSG – Linköpings Skytte Gille
  • LGPK – Linköpings Garnisons Pistol Klubb
  • I4Pk och T1Pk – Regementena T1 och I4.
  • A1 Skf – A1 Skytteförening

Anläggningen har använts mycket genom åren, och redan 1968 och 1969 genomfördes Sportskytte SM. Senare har flera större tävlingar genomförts på en av Östergötlands vackraste skjutbaneområde. På 80 talet flyttades 25m pistolbanan till nuvarande plats och fick 100 platser, med 40 platser med vridställ, på gamla 25m banan blev nu plats för korthållsskyttet 50m gevär och även fripistol. Storhetstiden var sent 80-tal och 90-tal, sen började oron för framtiden komma.

Vid första hotet om nedläggning så fanns det många klubbar anslutna till Förvaltningsrådet bl.a. A1 Skf (nästan 100 år gammal), T1Pk (bildat 1946 och namnändrat först till LGPK, sedan till I4Pk), LSSK, LPK, LSG, Linköpingspolisens Skytteklubb.

En större motgång blev det under 2000 talet när någon eldade upp stora delar av 25m banan, men den reparerades av Förvaltningsrådet så att det blev kvar 40 platser.

Ännu lite senare skulle kommunen bygga bussgata förbi skyttecentrum och då försvann en stor del av fältskyttestigen och några fältskyttestationer.

Kommunens översiktsplan från 2000-08-20 slog fast att skyttet troligen inte kunde vara kvar på nuvarande plats, blev det bestörtning bland skyttarna som tycket att man borde kunna integrera åtminstone 25m/50m banorna samt fältskytteterrängen genom att minimera bullerstörningar och renovera och utöka paviljongen att även innehålla luftskytte och bågskytte.

Så blev det inte utan skyttarna bildade en arbetsgrupp som tillsammans med kommunen skulle utröna en ny plats med de nya miljö och säkerhetsbestämmelser om har skärpts genom åren. Under resans gång så anslöts även Linköpings Bågskytteklubb (LBSK) som blivit av med sin verksamhet i Rydskogen då någon eldade upp deras klubbhus.

Denna nya plats som blev möjlig och som var någorlunda centralt, Trädgårdstorp Värö, och där skulle det uppföras en ny utomhusanläggning samt även en inomhusanläggning för pistol 25m/gevär 50m .22LR /Luftgevär/luftpistol samt bågskytte. Eftersom det var planerat för utomhusskytte kom det mycket protester från omgivningen som gjorde att det blev förseningar. Det har gjort att utomhus får man bara skjuta på 50m banan med kal. .22LR, övrigt krutskytte skytteverksamhet sker inomhus.

Första hallen (Hall A) stod klar 2009 och då hade LSKF (Linköpings skytteförening bildades 2004) som blev en sammanslagning av LSSK, LPK, I4Pk, Lsg och LBSK bildats.

Andra hallen (Hall C) för pistol och gevär med 60 platser och för bågskytte stod klar i år 2021

Många skyttar från bland annat A1Skf och SAAB PK och andra föreningar har sökt medlemskap i LSKF och tränar i anläggningen i Trädgårdstorp.

Bågskyttetävling i C-hallen
Färdigställt för pistolskyttetävling i C-hallen
50m korthållsbanan & skyttevallen för PPC och fältskytte före rivningen
Grävning för bussgatan
Fd korthålsbanan efter rivningen
 Fd pistolskyttebanan och den nya bussgatan
 Skyttepaviljongen rivs