Föreningsintyg för pistollicens

Föreningen kan utfärda föreningsintyg inför vapenlicensansökan till dig som har Linköpings Skytteförening som moderklubb. Det krävs att du både är aktiv skytt och aktiv medlem.

Observera att föreningen bara hanterar föreningsintyget. Ansökan om vapenlicens är skyttens ansvar att lämna in till polisen, föreningen hanterar inte denna.

För närvarande utfärdar vi inte föreningsintyg för Dynamiskt Skytte utan endast inom Svenska Pistolskytteförbundets grenar.

Ytterligare läsning om licensansökan:

Det finns ett antal regelverk som du som vapenägare ska känna till.

Vapenkrav

För att din föreningsintygsansökan ska godkännas krävs att det vapen du söker för uppfyller krav för den gren som du anger. Vi kan endast utfärda intyg inom de grenar vi håller på med i klubben.

 • Det första vapnet du skaffar skall vara i kaliber .22LR.
 • Du kan söka på ett kaliber .22LR vapen efter sex månaders aktivt medlemskap.
 • Grovt vapen (allt utom .22LR) kan endast sökas efter ett tolv månaders medlemskap.
 • Med aktivt medlemskap menas ifrån det datumet du blivit invald och erlagt medlemsavgiften.
 • Om du söker medlemskap i direkt anslutning till genomförd krutkurs hos oss med godkänt resultat för Pistolskyttekortet, räknas tiden för kursen som medlemskap. Det vill säga Kursens startdatum = dag för medlemskap. Om du inte vill bli medlem hos oss direkt efter kursen tillämpas som ovan.

Tidsåtgång för ansökan

Föreningsintyg behandlas först på pistolsektionens månadsmöte och sedan under huvudstyrelsens månadsmöte. Efter det signeras föreningsintygen och skickas in till Polisen.

För att säkerställa att vi har tid att behandla din ansökan ska du skicka en komplett ansökan minst en vecka innan pistolsektionens månadsmöte som sker den första onsdagen varje månad, med uppehåll en månad under sommarmånaden Juli.

Ansök om föreningsintyg

För att en föreningsintygsansökan ska kunna behandlas måste samtliga bilagor nedan vara inskickade i samma mail.

1. Blankett för föreningsintyg

Vi har tre ifyllda blanketter för föreningsintyg beroende på vad intyget gäller.

Utgå ifrån en av dem som passar ditt behov. I den ska du fylla i följande.

 • Dina personuppgifter.
 • Uppgifter om vapnet under Föreningsintyget gäller (var noga med modell, piplängd och kaliber).
 • Datum för godkänt skjutprov. Med detta menas den dagen då guldserier och tillämpningsserier är avklarade.

Se exempel på ifyllda ansökningar.

2. Föreningsaktiviteter

Bifoga foto på ditt Föreningsaktivitetsunderlag. Du behöver minst en föreningsaktivitet under de senaste sex månaderna. Årsmöte, deltagit i tävling eller städning i skjuthall efter skjutpass räknas inte som föreningsaktivitet.

Om du behöver en föreningsaktivitet för din ansökan kontakta pistolstyrelsen. Det kommer även ibland upp kallelser till Föreningsaktiviteter på nyhetssidan.

3. Bevis på Skjutskicklighet

Skjutskicklighet bevisas via 3 guldserier och 3 tillämpningsserier. Bifoga foto på ditt underlag för pistolskyttemärke/föreningsintyg. Det går även att bevisas med foto ifrån pärmen i A-hallen eller resultat på tävling för äldre resultat.

För guldmärkesskyttar finns det flera alternativ till precisionsserier och tillämpningsserier. Se Skjuthandboken (SHB) Bilaga 1: Märken, medaljer och plaketter – 5.1 Bestämmelser för Pistolskyttemärket.

4. Skjutdagbok

Du ska visa att du är en aktiv skytt. Med aktiv skytt menas att du tränar och tävlar i skytte samt för loggbok över detta. I denna loggbok ska framgå när du använt de vapen som du redan äger, hur många skott samt vart vapnet används. Om det är det första vapnet du söker för anger du när du tränat med lånevapen.

Det ställs krav från myndigheterna på att du regelbundet använder alla dina befintliga vapen på träning och/eller tävling. Kraven sträcker sig upp till 2 år bakåt i tiden, så se kontinuerligt till att använda alla vapen och dokumentera det. Följande krav ställs bland annat.

 • Vid förnyelse av vapenlicens ska vapnet i fråga ha använts minst 4 gånger per år senaste två åren.
 • Vid ytterligare vapenlicens ska samtliga tidigare vapen ha använts minst 2 gånger det senaste halvåret.
 • Som användande räknas här tävling eller träning i föreningens regi där minst 15 skott avlossats.

Utdrag ur skyttedagboken.se

Om du använder vårat hallbokningsystem skyttedagboken.se för att registrera dina skott kan ett utdrag via följande:

 1. Logga in på boka.skyttedagboken.se.
 2. Klicka på Registrera skott.
 3. Klicka på Tidigare in rapporteringar.
 4. Välj datum i Från Dag som går två år tillbaka i tiden.
 5. Kopiera loggen in i ett dokument. Markera gärna vilka rader som gäller vapnet du söker för om det är förnyelse.

5. Foto på pistolskyttekort

Bifoga foto på ditt pistolskyttekort. På fotot ska man se ditt pistolskyttekortsnummer.

6. Foto på sökande

Bifoga foto på dig som söker föreningsintyg.

När samtliga bilagor är sammanställda skicka in till pistolsektionens styrelsen via knappen nedan. Om du söker för flera vapen kan du skicka in alla i samma mail, dock behövs en Blankett för föreningsintyg per vapen samt att det markeras i skjutdagboken vilka olika vapen det gäller.