Kallelse till Östgötakretsens årsmöte

Nu har det blivit dags för kretsårsmöte 2023.

  • Tid: 15/3 kl 19.00
  • Plats: Trädgårdstorp
  • Sista anmälningsdag: 10/3

Inbjudan och anmälan finns att läsa i bifogat dokument.

Efter mötet avhålls prisutdelning för verksamhetsåret 2022. Därefter förtäring och tid för information, frågor och diskussion.

Välkomna!