Träna för att tävla

Den 13/9 kl 18-21 är du välkommen på en introduktion till strukturerad träning med fokus på att prestera på tävling. En blandning av träningsmetodik, skytteövningar och del om mental förberedelse. Vi pratar om hur man kan träna under tävlingsåret, vi skjuter övningar för långsamma skott och snabba, och vi pratar om olika sätt att hantera nerverna under tävling.

Passet vänder sig till dig som har skjutit något år, men det finns inga krav eller förväntningar på dina resultat.. Du skjuter regelbundet och har ambitionen att utvecklas som skytt men kanske saknar verktygen för att få maximalt utbyte av tiden du lägger på träning. Du har eget vapen som du är väl förtrogen med.

Medtag din pistol (endast .22) och annan skytteutrustning samt 200 skott. Har du en skyttedagbok (det har du väl?) tar du med den också. Vi kommer att vara i C-hallen och du anmäler dig genom att boka dig på passet i bokningssystemet senast 10/9.