Börja med pistolskytte

Pistolskytte är en rolig sport som man kan tävla i på allt från hobbynivå till att göra en elitsatsning. Det är även en jämlik idrott som passar både gammal och ung oavsett kön och kan anpassas till fysisk förmåga.

Om du är intresserad av att börja skjuta pistol hos Linköpings Skytteförening, och inte redan är pistolskytt, kan du antingen gå vår nybörjarkurs i pistolskytte eller komma till våra prova på-kvällar i luftpistol. Om du får mersmak för skytte kan du sen söka medlemskap i vår förening.

Om du redan är pistolskytt vänligen kontakta pistolstyrelsen på pistol@linkopingsskf.se.

Prova på luftpistol

Ta första stegen in i skyttevärlden med att testa på luftpistol. Luftpistol är ett perfekt och smidigt sätt att lära sig skjutteknik och mental disciplin. Deltagare ska anmäla sig i receptionen utanför lufthallen som ligger till inne i huvudbyggnaden till höger.

 • Aktiviteten riktar sig till intresserade i alla åldrar.
 • Lägsta åldersgräns är 11 år.
 • Kostnad 40 kr per gång.
 • Du kan vara med på 3 prova-på aktiviteter innan det är dags att gå med i föreningen.
 • Vägbeskrivning till Trädgårdstorp.
 • Prova på luftpistol stoppat

  Prova på luftpistol är tillsvidare stoppat på grund av brist på instruktörer och lånevapen.

  Om du är intresserad av luftskytte rekommenderar vi testa på luftgevärsskytte.


Nybörjarkurs i pistolskytte

Linköpings Skytteförening pistolsektionen har kurser för skytte med krutpistol 2 gånger per år, en på våren och en på hösten. När kursen har intag kommer en krutkursnyhet med instruktioner om hur man anmäler sig. Man kan inte anmäla sig till kursen via e-post.

 • Ingen nybörjarkurs krutskytte i vår

  Under våren kommer det inte erbjudas någon nybörjarkurs i krutskytte. Detta beslut är förankrat hos föreningens styrelse.

  Vi ber er som är intresserade att återkomma i höst då vi har kurs igen.

  Vi kan även tipsa om att vi har verksamhet för luftpistol som är ett utmärkt sätt att komma in i skytte.

Under kursen får du:

 • Lära dig att hantera pistolen på ett säkert och ansvarsfullt sätt
 • Insikt i skytterörelsens organisation och syfte
 • Lära dig grundläggande skytteteknik
 • Prova på de vanligaste pistolskyttegrenarna
 • Träffa nya kompisar

Vi lägger ner ett stort engagemang i våra nybörjare då vi anser att det är viktigt att man känner att man får hjälp med att komma igång med sitt skytte som nybörjare. Men man måste engagera sig som deltagare också för resultaten kommer inte av sig själva.

När man klarat utbildningen med godkänt resultat kan man, om man så önskar, fortsätta vara medlem i föreningens pistolsektion och börja med träning. Du kommer också att erhålla Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort efter godkänt genomförande av hela kursen.

Upplägg

Kursen är fördelad på 10 tillfällen, en gång per vecka. Vårkursen startar i mars och höstkursen i oktober. Intresseanmälan till kursen görs cirka två månader innan kursstart då ett formulär blir tillgängligt på hemsidan.

Några veckor innan varje kurs bjuder kursansvariga in till uttagning med prova-på, för att bli erbjuden en plats är deltagande obligatoriskt. Under kvällen får intressenter prova på att skjuta pistol och vi har en pratstund med alla. Efter detta sätter sig utbildningsledare och funktionärer ner och bestämmer vilka som får erbjudande om att gå kursen.

Du behöver inte ha skjutit tidigare för att få möjlighet att gå kursen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper (exempelvis säkerhetsmedvetenhet och förmåga att ta till sig instruktioner) och försöker att ta ut personer som vi tror kommer att bli aktiva skyttar. Säkerhetsaspekten är viktig för dig som skytt men även för instruktörer och andra deltagare. Om antalet skulle vara fler än platser så kommer lottning att ske.

Kursen varvar teori och praktik. Vi skjuter med krutvapen (kaliber .22lr). För att bli godkänd på kursen ska man klara av ett teoretiskt prov samt två praktiska prov.

Kostnad

Kostnaden för utbildningen är för närvarande (2023) 2700:-. Detta inkluderar årets medlemsavgift (200:-) samt studiematerial och utrustning. För träning efter kursens avslut tillkommer träningsavgift.

Krav

 • Du ska vara minst 15 år för att delta på krutkursen och ha målsmans tillåtelse. Yngre skyttar är välkomna att börja skjuta luftpistol.
 • Vid första kurstillfället skall du lämna ett aktuellt utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget skall personligen uppvisas för kursansvarig i ett oöppnat kuvert tillsammans med giltig legitimation.
 • Se även §3 i Svenska pistolskytteförbundets stadgar om vilka krav vi ställer på dig som vill bli medlem.
 • Kursen ges endast på Svenska.