Klubbfält Nr: 4 2014

Den 18 oktober samlades vi för att avgöra 2014 års klubbfält på gamla skyttecentrum. Tävlingsserien är även ett utmärkt tillfälle för våra nya och äldre skyttar att träna inför LSKF’s nationella fält tävling ”Sista Chansen” den 26 oktober.

Det skulle tyvärr visa sig att stora delar av vår fältbana, som vi vårdat och tävlat på i så många år, efter nyår får stryka på foten för en bussgatan tvärs igenom vårt område. Fältgruppen och styrelsen för LSKF arbetar på att hitta en bra lösning på detta väntade, om ej särdeles omtyckta,beslut från kommunens sida.

I samarbetes anda hittar man tillsammans med Linköpings kommun, säkert en bra lösning för att kunna vidmakthålla och utveckla det framgångsrika skyttet hos LSKF i sportstaden Linköping.

Många av våra nya skyttar har uppskattat möjligheten att på våra klubbfälttävlingar få möjligheten att träna fältskytte under erfarna skyttars
ledning och även då pröva på funktionärsjobbet på de olika stationerna.
Trivselgruppen hade ordnat med uppskattade förtäring efter skyttet och då vi
hjälpts åt med att plocka in alla mål och materiel.