Intresseanmälan grundkurs i dynamiskt skytte

För att få ägna dig åt grenen dynamiskt skytte (IPSC) behöver du gå en grundkurs i dynamiskt skytte. Under kursen går vi igenom grundmomenten i dynamiskt skytte, både teoretiskt och praktiskt. Kursen avslutas med examinering och efter godkänt resultat får skytten en IPSC-licens som krävs för att få delta i IPSC tävlingar och träningar.

Grundkrav

För att få delta i kursen kräver vi följande av skytten.

 • Pistol (antingen egen eller tjänstevapen) i minst kaliber 9mm.
 • God vapenvana med det tänkta kursvapnet.
 • Äger hölster som täcker varbygel.
 • Minst 3-4 magasin beroende på magasinskapacitet.
 • Rimligt god fysik, du ska kunna gå ner i knästående och liggande skjutposition och sedan ta dig snabbt upp igen.

Nästa kurstillfälle

Kursen arrangeras två gånger per år. Nästa tillfälle är nedan.

 • IPSC kurs november – december 2023

  Det är nu dags att anordna våran första kurs i dynamiskt skytte (IPSC). Kursen riktar sig till vana pistolskyttar som vill komma igång med dynamiskt skytte och skaffa IPSC-licens för att tävla.

  Dynamiskt skytte vinterkurs 2023

  Kursen kommer äga rum följande datum. Det är viktigt att du som deltagare är med på samtliga kurstillfällen.

  • 29 november kl 18-20
  • 2 december kl 9-16
  • 9 december kl 9-16
  • 10 december (enligt senare order)

  För mera detaljerade krav och skicka in intresseanmälan se kurshemsida.

Prioritering

Det är stort intresse för att få gå kursen kommer platser att erbjudas enligt följande system.

 1. Av klubben prioriterad person.
 2. Datum för inkommen intresseanmälan av skytt som är medlem i Linköpings Skytteförening.
 3. Externa skyttar.

Kostnad

Kostnad för kursen är 700 kr för medlemmar i Linköpings Skytteförening. Externa skyttar betalar 1 500 kr.

Intresseanmälan

Kontakt

För frågor om dynamiskt skytte kurs kontakta grundkursipsc@linkopingsskf.se. Observera att det är endast anmälan via formuläret som gäller.