Nytt underlag ersätter ”pärmen” för föreningsintyg

Från och med 1/1 2023 tillämpas ett nytt system avseende att dokumentera vår skjutskicklighet.

 • Bladet i ”Skjutpärmen” (som vi förvarat i Kruthallen) där vi skrivit upp våra Precisionsserier och Tillämpningsserier ersätts den 1/1 2023 med ett nytt underlag som vi skyttar själva förvarar och ansvarar över.
 • För att vi ska kunna utfärda Föreningsintyg måste vi påvisa vår skjutskicklighet och likaså när vi vill ta ut Pistolskyttemärket i någon valör. För detta är det här underlaget.
 • Baksidan är avsedd till att skriva upp övriga Föreningsaktiviteter som vi genomfört.

Vad behöver jag som skytt göra?

 • Du ska hämta ut ett underlag som ligger på följande platser:
  • A-hallen (Kruthallen).
  • Expeditionen på Trädgårdstorp.
  • C-hallen.
 • Detta underlag tar du med till träningar, tävlingar samt föreningsaktiviteter så dina framgångar kan skrivas ner och styrkas.

Varför?

Vi tror att detta system ska underlätta för oss skyttar. Särskilt nu när vi har två hallar där vi uppnår våra resultat. Detta skulle kunna lösas med två skjutpärmar men då har vi inte resultaten samlade vilket borgar för krångligare administration. Samt att med detta system kan vi lätt nedteckna ett resultat som uppnås under extern tävling för att även här hålla samman och underlätta hanteringen.

Vad händer med resultaten som redan finns i Skjutpärmen?

De resultat som nu står upptecknade i ”Skjutpärmen” kommer givetvis att gälla så länge de kan nyttjas enligt reglerna vid ansökan om Föreningsintyg. Alltså ska Skjutpärmen sparas (inne på expeditionen, A-hallen) med resultaten för 2021 och 2022.

Hur använder jag den nya blanketten när jag söker föreningsintyg?

När du söker Föreningsintyg så fotar eller skannar du av underlaget och bilägger det i mejlet som du skickar in, tillsammans med övriga handlingar som erfordras. Likaså görs när du ämnar lösa ut ett erövrat Pistolskyttemärke.