Nya Megalinker på plats

Föreningens satsning på att genom sponsorer och andra aktiviteter skapa ekonomiska förutsättningar för att med egna medel komplettera och färdigställa vår luftvapenhall med 10 nya megalinker är nu avslutad.

Conny Axberg och Sven Johansson har packat upp, monterat och kopplat in alla enheterna. De väntar nu på ny programvara för att uppdatera hela systemet och inkludera de 10 nya enheterna. De nya enheterna är på platserna 21–30 och är i första hand avsedda för pistolskytte. Megalink systemet får som vanligt användas endast efter det att skytten erhållit information om funktion och drift/service av enheterna eller då instruktör finns på plats.