Utomhusskyttet 2019 är nu i full gång

Bågskyttarna är nu i sitt rätta element efter en lång vinter i vår fina inomhushall tävlas och tränas det nu i såväl fältskytte som tavelskytte utomhus.  Efter den nu avslutade skogsröjning runt Trädgårdstorp så är det fritt fram att anlägga den nya fältbanan för bågskytte runt vår anläggning. Nya varningsskyltar runt området är på plats.

Även Pistolskyttarna reser land och rike runt där de deltar i många olika tävlingsformer med många bra resultat. Motionsspåret runt Trädgårdstorp behövs även det röjas för framtida träningsrundor och tävlingar i springskytte.

Föreningen har av Linköpings kommun givits möjlighet att på gamla Skyttecentrum, för ett begränsat antal PPC skyttar och under en begränsad tid tillåta våra duktiga PPC skyttar att även träna på det svåra avståndet 55 yrds. Detta möjliggör rationell träning på hemmaplan, inför deras planerade deltagande på VM i Australien i höst. LSKF´s skyttar tillhör den absoluta världseliten inom PPC med många tidigare mästerskapsmedaljer.

LSKF’s gevärsskyttar har än så länge ingen utomhusbana utan träningen får förläggas inomhus tills vidare. Detta är givetvis en begränsning för skyttarna då sol och vind inte kan tränas i den omfattning som skulle önskas.  Planeringen för en ny skjutbana för korthållsgevär kommer sannolikt att påbörjas under hösten.